rodzice

28 czerwca 2016

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi uprawnionemu

Wyrok, w którym Sąd Okręgowy orzeka o rozwodzie małżonków z jednoczesnym określeniem sposobu kontaktów rodziców z dzieckiem, czy też postanowienie wydane w odrębnym postępowaniu przez sąd […]