władza rodzicielska

28 czerwca 2016

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi uprawnionemu

Wyrok, w którym Sąd Okręgowy orzeka o rozwodzie małżonków z jednoczesnym określeniem sposobu kontaktów rodziców z dzieckiem, czy też postanowienie wydane w odrębnym postępowaniu przez sąd […]
4 kwietnia 2016

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W dniu 15 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt I ACa 202/15, na mocy którego zobowiązał matkę dzieci […]