zadośćuczynienie

4 kwietnia 2016

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W dniu 15 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt I ACa 202/15, na mocy którego zobowiązał matkę dzieci […]