zmiana nazwiska

22 września 2016

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powrócić do […]