Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w rozwiązaniu problemów rodzinnych. Doradzamy naszym Klientom nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale już na etapie polubownym uczestnicząc w negocjacja i rozmowach dążących do osiągnięcia porozumienia między stronami. Osobom, które zgłoszą się do nas o pomoc, po rozpoznaniu charakteru sprawy, przedstawiamy wszelkie możliwe rozwiązania, wskazując na istniejące korzyści, ale też ryzyka i koszty płynące z każdego z nich. Staramy się zasugerować, które z przedstawionych przez nas rozwiązań jest naszym zdaniem najkorzystniejsze dla Klienta, z jednoczesnym poszanowaniem jego woli i oczekiwań. W razie potrzeby zapewniamy uczestnictwo i pomoc psychologa. Udzielamy naszym Klientom porad prawnych, sporządzamy opinie, przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma i pisma procesowe, na życzenie klienta uczestniczymy w rozmowach i negocjacjach między stronami oraz reprezentujemy Klientów przed sądem każdej instancji.

Zajmujemy się sprawami m.in. o:

  • rozwód (bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie);
  • separację;
  • alimenty (między rodzicami, a dziećmi, między małżonkami, między krewnymi);
  • kontakty z dzieckiem (uregulowanie, utrudnianie);
  • władzę rodzicielską (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie);
  • ojcostwo i macierzyństwo (ustalenie, zaprzeczenie);
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • podział majątku wspólnego małżonków;
  • rozliczenie konkubinatu,
  • inne.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapewniamy profesjonalną pomoc.