Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Prowadzona jest przez Radcę Prawnego Martę Dzwonkowską wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem WR-3080. Kancelaria współpracuje z adwokatami i innymi radcami prawnymi będącymi specjalistami w dziedzinie prawa rodzinnego. Na stałe współpracuje także z pedagogiem i psychologiem.

Działalność kancelarii odbywa się w taki sposób, aby współpraca z Klientami przynosiła zadowalające efekty i przebiegała w atmosferze pełnego zaufania. Klient zawsze pozostaje najważniejszy, dlatego dostosowujemy się do jego potrzeb i oczekiwań. Prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego pamiętamy o tym, że ich charakter jest szczególny i bardzo delikatny, dlatego zawsze wykazujemy się taktem, dyskrecją i zrozumieniem. Gwarantujemy Klientom poczucie bezpieczeństwa i pewności na każdym etapie postępowania. Obdarzamy ich życzliwością i wsparciem psychicznym, które w sprawach rodzinnych często bywa niezbędne. W prowadzonych przez nas sprawach, o ile jeszcze to możliwe, próbujemy dążyć do polubownego zakończenia sporu, żeby uchronić naszych Klientów przed stresem związanym z procesem sądowym.

Zapewniamy fachowe i profesjonalne podejście do sprawy kierując się zasadami etyki zawodowej i współżycia społecznego.