Rozwodzisz się i potrzebujesz wsparcia?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

Co dla Ciebię zrobię?

  • Wysłucham Twojej historii
  • Sporządzę strategię działania i wszystko wyjaśnię
  • Pomogę w kompletowaniu dokumentów
  • Przygotuję pozew i złożę go w sądzie
  • Przygotuję Cię do rozprawy, a na rozprawie będę z Tobą
  • Odpowiem na wszystkie pytania i wesprę w trudnych chwilach
Adwokat rozwód Wrocław

r. pr. Marta Dzwonkowska

pełnomocnik specjalizujący się w rozwodach

ZOBACZ OPINIE

O NASZEJ KANCELARII
Gorąco polecam usługi Pani adwokat Marty w sprawach rozwodowych. Bardzo profesjonalne podejście, wyjątkowe umiejętności i zaangażowanie w pracę. Zawsze czułam się w pełni zrozumiana i zadowolona ze swojego wyboru. Pani adwokat działała zawsze w moim najlepszym interesie i pomogła mi osiągnąć korzystny wynik mojej sprawy rozwodowej. Wszystko zostało załatwione szybko, sprawnie i w przyjaznej atmosferze.
Alicja Ferenc
Alicja Ferenc
2023-02-23
Chciałbym wyrazić swoją pozytywną opinię na temat usług świadczonych przez Panią adwokat, która pomogła mi rozwiązać trudną sytuację rodzinną. Byłem bardzo zaniepokojony, że nie będę w stanie znaleźć rozwiązania dla mojego problemu, ale dzięki wskazówkom i poradom Pani adwokat udało mi się osiągnąć korzystny wynik. Kancelarię charakteryzuje wysoka fachowość i profesjonalizm w podejściu do sprawy. Pani mecenas zawsze była uprzejma, rzeczowa i skłonna do wyjaśniania wszelkich wątpliwości, jakie mieliśmy w trakcie procesu. Zawsze odpowiadała na moje pytania i przekazywała mi aktualne informacje na temat mojego przypadku. Cenę za usługi uznaję za rozsądną, biorąc pod uwagę poziom zaangażowania i jakość pracy. Mogę polecić Kancelarię Prawa Rodzinnego jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który wykonał swoją pracę z najwyższą starannością i skutecznością.
Jarek Francik
Jarek Francik
2023-02-15
Można liczyć na rzetelną pomoc przy sprawie o alimenty. Pani adwokat pomogła mi dość trudnej sytuacji za co bardzo dziękuję. Można śmiało polecić tę kancelarię.
Roman Lasota
Roman Lasota
2023-02-15
Jestem zadowolony z obsługi prawnej w sprawie rodzinnej. Wszystko było mi wytłumaczone od podstaw, a cena wydaje mi się także w miarę adekwatna i rynkowa.
Jaroslaw Biela
Jaroslaw Biela
2023-02-13
Bardzo dziękuję za fachową pomoc prawną. Polecam tę kancelarię przede wszystkim z powodu bardzo dobrego podejścia do Klienta w trudnych chwilach. Czuć wsparcie na każdym etapie sprawy.
Rafal Kula
Rafal Kula
2022-12-15
Pani Mecenas bardzo profesjonalnie i indywidualnie podchodzi do sprawy. Oprócz tego daje duże wsparcie psychiczne. Szczerze polecam jej usługi.
Iwona Brzozowska-Gonciarz
Iwona Brzozowska-Gonciarz
2022-11-03
Bardzo dziękuję Pani Mecenas za fachową pomoc w sprawie rozwodowej. Sprawa była dla mnie stresująca, a Pani nie dość, że poprowadziła sprawę profesjonalnie to potrafiła mnie w tym wszystkim uspokoić i wszystko na bieżąco tłumaczyć. Widać, że jest to prawnik z powołania.
Lesław Korpuczyński
Lesław Korpuczyński
2022-10-24

Rozwód okiem prawnika

Szczegóły formalne sprawy rozwodowej

 Rozwód, jest sposobem rozwiązania małżeństwa, który może odbyć się jedynie przed Sądem. Z żądaniem orzeczenia przez Sąd rozwodu może wystąpić każdy z małżonków.
Zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby orzeczenie rozwodu było możliwe, muszą wystąpić jednocześnie dwie przesłanki, tj. zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Termin „rozkład pożycia” nie jest terminem precyzyjnym. Przyjmuje się, że wspólne pożycie polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, która stanowi cel małżeństwa i umożliwia realizację jego podstawowych zadań. Zatem do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia dochodzi wówczas, gdy zerwaniu uległy wszelkie łączące małżonków formy więzi- duchowej, fizycznej i gospodarczej. Przy ocenie przez Sąd, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie są istotne przyczyny, które do rozkładu doprowadziły.
Sąd w wyroku rozwodowym wskazuje, czy doszło do niego z wyłącznej winy jednego z małżonków, czy z winy ich obojga. Sąd może wydać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.
W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Jeżeli rodzice nie osiągną porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Zaś na zgodny wniosek stron sąd nie orzeknie o utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólnie mieszkanie sąd w wyroku orzeka również o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego przez rozwiedzionych małżonków mieszkania. Natomiast na ich zgodny wniosek Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania, bądź o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków. W wyjątkowych zaś wypadkach, kiedy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na wniosek drugiego małżonka.
Na zgodny wniosek małżonków sąd ponadto może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału ich majątku wspólnego, jednak pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli na jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Sąd pod tym kątem musi zbadać, jaki wpływ będzie miało orzeczenie rozwodu na małoletnie dzieci. W tym celu często kieruje małżonków i ich dzieci do ośrodków diagnostycznych. Rozwód nie jest dopuszczalny również wtedy, gdy z innych względów jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W tym wypadku dokonuje się oceny interesu lub dobra zarówno współmałżonków lub innych osób, np. dzieci jednego ze współmałżonków, czy też dzieci pełnoletnich. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego można uznać np. orzeczenie rozwodu, gdy jeden z małżonków jest nieuleczanie chory, wymaga psychicznego, czy finansowego wsparcia. Przed sądem w sprawie o rozwód można występować samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika, jakim jest adwokat lub radca prawny.

Częste pytania i odpowiedzi dotyczące rozwodu we Wrocławiu

1W jakim sądzie założyć sprawę rozwodową?
Właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli nie da się tego określić właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy również takiej podstawy brak, sąd miejsca zamieszkania powoda.
2Ile kosztuje rozwód?
Każdy kto składa pozew w sądzie musi uiścić opłatę sądowa w wysokości 600 zł. Jest to opłata stała i nie ma znaczenia czy ma być to rozwód z winą, czy bez. Opłatę można uiścić kupując znaki sądowe lub dokonać przelew na konto sądu. Znaki lub potwierdzenie przelewu należy załączyć do pozwu. Jeśli zdecydujesz się na pomoc adwokata lub radcy prawnego dochodzi także honorarium, które jest określane indywidualnie.
3Jakie dokumenty potrzebne są do sprawy o rozwód?
Potrzebny jest przede wszystkim oryginalny odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli w małżeństwie są dzieci, także oryginalne odpisy skrócone ich aktów urodzenia. Akty te można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli w pozwie dochodzone są alimenty na dzieci lub jednego z małżonków, dobrze jest do pozwu załączyć dokumenty, które potwierdzą wysokość kosztów utrzymania i wydatków, np. faktury, wyciągi z rachunku bankowego, potwierdzenia przelewów, rachunki. Jeżeli zaś żądamy orzeczenia winy drugiej strony niezbędne są dowody na jej potwierdzenie, np. zdjęcia, wydruki korespondencji, materiały audio lub video.
4Jak długo potrwa sprawa o rozwód?
To zależy. Przede wszystkim od tego, czy żądany jest rozwód bez orzeczenia winy, czy z jej orzeczeniem. Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj zaczyna się i kończy na jednej rozprawie. Rozwód z orzeczeniem winy wymaga przeprowadzenia bardziej szczegółowego postępowania dowodowego. To właśnie głównie od ilości i rodzaju zgłaszanych dowodów zależy ilość rozpraw, tj. ilości zgłaszanych świadków, żądania opinii specjalistów. Na czas trwania całego postępowania mogą mieć wpływ także inne zdarzenia, takie jak choroba sędziego, choroba strony, czy niestawiennictwo świadków. Sprawa o rozwód może trwać kilka miesięcy, a mocno skomplikowana nawet kilka lat. Rozprawy wyznaczane są co kilka miesięcy.
5Czy trzeba iść na rozprawę?
To zależy. Sąd może o rozprawie zawiadomić lub wezwać do osobistego stawiennictwa. Jeżeli rozwodzący się małżonek otrzyma zawiadomienie o rozprawie, wówczas może lecz nie musi na niej być. Jeżeli zaś otrzyma wezwanie do osobistego stawiennictwa, powinien stawić się w wyznaczonym terminie. Nie stawienie się na rozprawie w takiej sytuacji działa na niekorzyść małżonka.
6Chcę się rozwieść bez winy a małżonek żąda mojej winy, co wtedy?
Sąd może orzec rozwód bez winy tylko na zgodny wniosek obu stron. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia winy drugiej strony, sąd musi prowadzić postępowanie dowodowe na okoliczność winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i orzeka o tym w wyroku rozwodowym.
7Co mi da żądanie winy przy rozwodzie?
Motywacją do rozwodu z żądaniem orzeczenia winy drugiej strony może być chęć posiadania satysfakcji, poczucie sprawiedliwości, czy ukaranie żony, lub męża. Natomiast orzeczenie winy małżonka w wyroku konieczne jest, by w postępowaniu rozwodowym jeden małżonek mógł żądać alimentów na siebie od drugiego z nich. Orzeczenie winy nie ma znaczenie przy żądaniu alimentów na dzieci.
8Czy trzeba mieć adwokata lub radcę prawnego?
Nie ma obowiązku posiadania adwokata, czy radcy prawnego. Jednak skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika na pewno uchroni przed ewentualnym popełnianiem błędów, które mogą przedłużyć postępowanie rozwodowe lub uniemożliwią osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania. Taka osoba odpowie na wszystkie pytania, rozwieje wszelki wątpliwości i wesprze psychicznie.
9Radca prawny czy adwokat - czy jest różnica?
Szukając pełnomocnika do sprawy o rozwód w wyszukiwarce zazwyczaj wpisujesz „adwokat rozwodowy Wrocław”, „adwokat rozwód Wrocław”, czy „adwokat od rozwodów Wrocław”. Pełnomocnikiem w sprawie Twojego rozwodu może być zarówno adwokat jak i radca prawny. Posiadają oni bowiem dokładnie te same kompetencje, by poprowadzić Twoją sprawę.