zawieszenie sprawy rozwodowej

7 listopada 2017

Zawieszenie sprawy rozwodowej

Sąd może zawiesić postępowanie o rozwód, kiedy w jego trakcie dojdzie do wniosku, że istnieją widoki na dalsze utrzymanie małżeństwa. Wówczas sąd zawiesza postępowanie z urzędu. […]