Marta Dzwonkowska

13 lutego 2017

Brak zgody małżonka na rozwód

Brak zgody małżonka na rozwód to w praktyce rzadka, ale jednak występująca obawa, z jaką zmaga się małżonek występujący z pozwem o jego orzeczenie. Sytuacja taka […]
13 stycznia 2017

Podział majątku w sprawie o rozwód

Żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego dopóki nie ustanie wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami ustaje dopiero na skutek orzeczenia przez sąd rozwodu, […]
11 stycznia 2017

Kiedy sąd nie da rozwodu?

Orzeczenie rozwodu dopuszczalne jest wówczas, gdy pożycie małżeńskie małżonków uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, a jednocześnie, gdy nie istnieją tzw.przesłanki negatywne. Przesłanki negatywne to takie okoliczności, […]
9 stycznia 2017

Rozwód za porozumieniem stron, czyli rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie małżonków często jest potocznie przez nich nazywany rozwodem za porozumieniem stron. Rozwód bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego jest […]