Marta Dzwonkowska

22 września 2016

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powrócić do […]
28 czerwca 2016

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi uprawnionemu

Wyrok, w którym Sąd Okręgowy orzeka o rozwodzie małżonków z jednoczesnym określeniem sposobu kontaktów rodziców z dzieckiem, czy też postanowienie wydane w odrębnym postępowaniu przez sąd […]
5 maja 2016

Mediacja w trakcie postępowania o rozwód – część I

Mediacja w postępowaniu rozwodowym może mieć miejsce w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich, która została opisana w niniejszym artykule, uregulowana jest w przepisie art. 436 § […]
4 kwietnia 2016

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W dniu 15 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt I ACa 202/15, na mocy którego zobowiązał matkę dzieci […]