Dokumenty do rozwodu

Zawieszenie sprawy rozwodowej
7 listopada 2017
Rozwód bez obecności pozwanego małżonka
15 listopada 2017

Lista dokumentów, które są niezbędne w sprawie o rozwód uzależniona jest do kilku rzeczy tj. od wniosków zawartych w pozwie o rozwód, a także dowodów powołanych w sprawie.

Niemniej jednak są dokumenty, które bez względu na powyższe okoliczności muszą zostać dołączona do pozwu. Chodzi tu o skrócony akt małżeństwa, a w przypadku posiadania dzieci przez rozwodzących się małżonków także skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Odpisy aktów powinny zostać złożone w oryginale i nie powinny być starsze niż 3 miesiące. Akty stanu cywilnego można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego po złożeniu stosownego wniosku i dokonaniu opłaty skarbowej.

Jeżeli sąd podczas postępowania rozwodowego będzie orzekał o alimentach na małoletnie dzieci (jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci jest to obowiązkowy element postępowania), bądź o alimentach między małżonkami, konieczne jest przedłożenie dokumentów wskazujących na wysokość osiąganych dochodów, np. rozliczenia podatkowe za poprzedni rok i często również zaświadczenia o zarobkach, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np. książki przychodów i rozchodów, czy innych dokumentów wskazujących wysokość dochodów.
Jeżeli któryś z małżónków pozostaje osobą bezrobotną powinien przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Pracy. Dla zbadania sytuacji majątkowej małżonków potrzebna jest sądowi wiedza nie tylko o jego możliwościach finansowych, ale także o zobowiązaniach. Zatem przedłożyć sądowi powinno się również wszelkie dokumenty swiadczące o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i innych zobowiązaniach.

W sprawie o rozwód, w której sąd będzie orzekał o alimentach można, a niekiedy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wysokość kosztów utrzymania dziecka lub małżonka, który tych alimentów dochodzi (np. faktury, paragony wraz z potwierdzeniem płatności kartą).

Złożenie jakichkolwiek innych dokumentów uzależnione jest w zasadzie od tego co małżonek chce udowodnić i jakie są jego twierdzenia. Należy pamiętać, że każde twierdzenie i przedstawiana okoliczność, aby była wiarygodna, powinno być potwierdzona odpowiednimi dowodami. Takimi dowodami w sprawie mogą być wszelkie dokumenty, korespondencja, fotografie, opinie itp.

 

Marta Dzwonkowska
Marta Dzwonkowska
Radca Prawny nr WR-3080 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu