rozwód

9 stycznia 2017

Rozwód za porozumieniem stron, czyli rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie małżonków często jest potocznie przez nich nazywany rozwodem za porozumieniem stron. Rozwód bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego jest […]
22 września 2016

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powrócić do […]
5 maja 2016

Mediacja w trakcie postępowania o rozwód – część I

Mediacja w postępowaniu rozwodowym może mieć miejsce w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich, która została opisana w niniejszym artykule, uregulowana jest w przepisie art. 436 § […]