Zmiana nazwiska po rozwodzie

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi uprawnionemu
28 czerwca 2016
Rozwód za porozumieniem stron, czyli rozwód bez orzekania o winie
9 stycznia 2017

Po rozwodzie małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powrócić do swojego poprzedniego nazwiska.

Jak to zrobić? Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, a konkretnie do jego kierownika i złożyć przed nim oświadczenie. Oświadczenie musi być złożone osobiście, nie zastąpi go oświadczenie w żadnej innej formie, np. pisemnej. Poza kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego uprawnienia do przyjęcia takiego oświadczenia posiada także konsul, co jest rozwiązaniem racjonalnym przede wszystkim z uwagi na rozpowszechnioną migracją zarobkową. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i konsul to jedyne organy, które mają uprawnienia do przyjmowania oświadczeń w przedmiocie zmiany nazwiska po rozwodzie. Nawet sąd nie jest władny, by takie oświadczenia przyjmować, dlatego nie mam możliwości, aby sprawy powrotu do poprzedniego nazwiska załatwić w wyroku, w którym sąd orzeka o rozwodzie.

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem, dlatego rozwiedziony małżonek może, ale nie musi do poprzedniego nazwiska powracać.

Pamiętać też należy, że niedopuszczalne jest, by małżonek domagał się od byłego małżonka zmiany nazwiska, które ten uzyskał na skutek zawarcia małżeństwa.

Rozwiedziony małżonek, który nie złożył oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, może je nadal zmienić, ale już w trybie administracyjnym, podając jednocześnie istnienie ważnych ku temu powodów.

Marta Dzwonkowska
Marta Dzwonkowska
Radca Prawny nr WR-3080 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu